Menu

Økonomien bak sjokoladen

Sjokolade har som mange andre produkter et ganske stort økonomisk spill bak seg. Det meste av dette foregår utenfor det dagligdagse, men i kontorer i skyskrapere, på lastebåter, så vel som i store matvarefabrikker, og på store kakaoplantasjer på andre siden av kloden. Det konsumentene derimot ser, er en ferdig sjokoladeplate til noen kroner, som ligger og venter på dem i butikkhyllene.

Stor del av produksjon skjer i verdens urolige hjørner

chocolate-1934_960_720En stor del av kakao som i dag konsumeres i verden, kommer fra Elfenbenskysten. Andre store produsenter for verdensmarkedet er alle land som ligger mellom 20 grader nord og 20 grader sør for ekvator. Ghana, Indonesia, samt Nigeria, Brasil og Kamerun er verdt å merke seg i denne sammenhengen. Andre land produserer kun i små mengder, og Elfenbenskysten produsere rundt en tredjedel av verdens totale produksjon på 4 500 millioner metriske tonn, mens Afrika som helhet leverer til 2/3 av verdensmarkedet.

Et notorisk ustabilt handelsmarked med mange krumspring

Risker, flaskehalser og problem i produksjonsledd

Primitive produksjonforhold, både mekanisk og infrastrukturelt, samt dårlige muligheter for stabil lagring, notorisk politisk instabilitet, eller mafia-liknende ordensmaker, er det som preger basen i kakaoproduksjonen. Samtidig har internasjonale selskaper arbeidet hardt med å presse ned prisen på produktet, samtidig som at markedet nesten er mettet. Den vanlige prisen ligger i dag like over at lønnsomheten ikke lenger er gitt. Små forandringer (9 % elastisitet fra dagens pris) kan føre til at de svakeste leddene i prosessen, landarbeidere og bønder som ikke kan omstille produksjonen på samme vis som en matvarefabrikk, blir skadelidende. Utveien for store landeierne har i visse tilfeller vist seg å være slaveri, også i nyere tid.

Spekulasjoner på de to omsetningsmarkedene, ICE Futures U.S., så vel som NYSE Liffe Futures and Options, i et generelt dårlig regulert amerikansk marked, bidrar til ytterligere instabilitet.

Dertil er mengden årlig produksjon liten, og utgjør det minste markedssegmentet på det globale markedet for matvarer. Det betyr at hele futures-markedet lett kan manipuleres av sterke krefter, slik det var tilfellet i 2016, da en mann plutselig eide hele verdens kakao-produksjon.

Verdipapirer og verdenshandel

Mesteparten av kakaoen som handles finnes i fremtiden

Som med de fleste andre matvarer, handles det i stor grad med fremtidig produksjon og oppkjøpsrettigheter og garantier, noe som vanligvis omtales som futures. Hvert år handles det med verdipapirer knyttet opp mot kakaoproduksjon, som overgår verdien av verdens faktiske produksjon med 7 til 9 ganger.

Dette er risikabelt, siden det handler om landbruksprodukter. Mengden av ferdig produkt som til en hver tid leveres til markedet er flytende, og syklisk, men uforutsigbar. Regelmessig får man agronomisk dårlige år som driver prisen på det som blir til overs i været, samtidig som man har økonomisk dårlige år, hvor innhøstingen blir så stor at bunnen detter ut av verdensmarkedet. Prisen på den ferdig behandlede bønnen svinger derfor også kraftig. År med god avling kan innhente så lave priser som USD 1 000 per metriske tonn, mens år med liten avling gir priser på opp mot USD 6 000 (kilde: MONEYBANKER.com/no/).

Derivater og substitutter for konsumer-markedet

Effekten av markedssituasjonen er også synlig konsumer-markedet. På den ene siden har matvarebransjen arbeidet med å diversifisere produktene og med å markere produktet som noe mer. Noen grossister søker å skape seg nisjer, som fair trade, eller økologiske produkter. Andre arbeider med å skape deg D.O.P. -merker som de ønsker at skal fungere, på samme vis som med vin.

På den andre siden skaper den fluktuerende markedsprisen et marked for billige substitutter, hvor noe som averteres som sjokolade kun inneholder homøopatiske andeler av faktisk kakao, eller produkter hvor fiberrester fra sjokoladeproduksjon, markedsføres som et “fettfritt alternativ”, og hvor billig sukker er den viktigste produktandelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *