Menu

Hekta på sjokolade?

Før man forklarer hvorfor mange er så glade i sjokolade, er det hensiktsmessig å forklare hva det er som gjør at mennesker er glade i alle former for rusmidler. Om man vil uttrykke seg enkelt, kan man si at rusmidler gjør at vi føler oss bra.

Alkaloider

220px-Dictamnine.svgAlkaloider er en gruppe med naturlige kjemiske komponenter fra planter, som hovedsaklig består av nitrogen i sin grunnform. På norsk kalles disse også for baser. Den forste individuelle alkaloiden som ble isolert og navngitt er morfin. En av alkaloidene i som man får fra opiumsvalmuen.

Alkaloider har som gruppe en stor farmasøytisk verdi. De kan brukes mot en stor rekke av sykdommer. Kinin virker mot malaria, efedrin virker mot asthma, hormoharringtonin virker mot kreft.

Andre alkaloider har ikke nødvendigvis like praktiske egenskaper som de nevnt over. Psilocybin er det som sender oss på sopptur, mens kokain, koffein, nikotin og theobromin, sammen efedrin som alt er nevnt over, gjør at vi kvikner til og føler oss bra, på tross av at vi kanskje er slitne. Mange alkaloider har gjennom tiden blitt brukt som rekreasjon. Alkaloiden reagerer med nervesystemet vårt, og virker som et signalstoff for produksjon av hormoner, gjerne serotonin, dopamine og histamine, så vel som mer eksotiske signalstoffer, som gjør at vi føler oss bra. En fellesnevner er derimot at alle alkaloider etterlater en bitter smak i munnen, også de fra ren sjokolade.

Men selv om noe inneholder alkaloider, betyr ikke dette at det i seg selv betyr at noe er sunt, eller bra for en. Det finnes også giftige alkaloider, som atopine eller tubocurarine. De fleste alkaloider er faktisk ganske giftige om dosen blir høy nok.

Grunnen til dette er at de hovedsaklig er del av planters forsvarsmekanisme mot skadedyr. Man kan lett observere det på tobakksplanter. Om insekter spiser på dem, trapper planten opp nikotinproduksjonen så raskt at alkaloide mengden ganges med fem over få dager. Det insektet som fortsetter å spise, vil raskt forgifte seg selv, og det kan ikke slutte. Nikotinen er koblet inn i hjernen, og gjør insektet lykkelig, og tar fra det viljen til å slutte spisingen.

Den biologiske rollen

På samme måte som med insektene, blir også mennesker hektet på alkaloider. Når vi først har smakt dem, etses de inn i hjernen, og man blir programmert til å oppsøke alkaloide kilder. I motsetning til bladlus, har mennesker derimot ganske store kropper, som bedre kan håndtere den søte giften som føles så godt, og vi har som regel problemer med å finne doser som er store nok til å koste oss livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *